Valstybės parama “Katilų keitimas namų ūkiuose”

Kada ir kur galima kreiptis, norint gauti finansavimą

Visą mėnesį – nuo 2020 m. sausio 2 iki 31 d. gyventojai galės teikti registracijos formas kompensacijai  pakeisti neefektyvius biokuro katilus į naujus efektyvius šildymo įrenginius. Tam skirta 3 mln. eurų.

Kvietimą teikti registracijos formas paramai gauti skelbia Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA). Daugiau informacijos: https://www.apva.lt/parama-fiziniams-asmenims/

Pagrindiniai reikalavimai paramai gauti

 • Fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties (vieno arba dviejų butų) pastatą arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir pastatas yra įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus nuo kvietimo teikti Registracijos formas dienos (t. y. baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc. ir po statybos pabaigos metų, nurodytų VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki kvietimo teikti Registracijos formas dienos).“.
 • Pastatas turi būti neprijungtas prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos.
 • Pastate turi būti įdiegtas neefektyviai biomasę naudojantis katilas, kurį planuojama pasinaudojus finansavimu keisti.

 Kiek ir kokiai įrangai galima gauti paramą

Įranga turi būti nauja (nenaudota), atitikti tokiai įrangai taikomas normas ir standartus.

Neefektyvius biomasės katilus galima keisti į:

 • naują biokuro katilą, atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus;
 • šilumos siurblį (žemė-vanduo), kurio naudingumo koeficientas (COP) esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C lauko oro temperatūros ne mažesnis kaip 3,5;
 • šilumos siurblį (vanduo-vanduo), kurio naudingumo koeficientas (COP) esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C lauko oro temperatūros) ne mažesnis kaip 3,5;
 • šilumos siurblį (oras-vanduo), kurio naudingumo koeficientas (COP) prie +7 ° C lauko oro temperatūros, ne mažesnis kaip 3,0.

Finansuojamoji dalis sudaro 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, nurodytų fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitos 7 lentelėje (7 lentelė). Maksimali galima kompensacijos suma apsiskaičiuoja automatiškai, registracijos formoje įvedus įrenginio tipą ir įrenginio galingumą kilovatais.

 Veiksmai norint gauti finansavimą

 1. Pateikti APVAi registracijos formą per kvietime nustatytą terminą.
 2. Ne vėliau kaip per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos: sumontuoti naują įrenginį ir pateikti APVAi išlaidų kompensavimo prašymą;

SVARBU!

Finansavimas neskiriamas baigtiems projektams. Tai reiškia, kad įranga gali būti įsigyta nuo einamųjų metų sausio 1 dienos (kai paskelbtas kvietimas). Įrenginys negali būti sumontuotas iki pat Registracijos formos pateikimo dienos.

Kokius duomenis reikia pateikti registracijos formoje

 • Unikalų namo numerį.
 • Seno katilo ir vandens pagrindu veikiančios šildymo sistemos nuotraukas bei nurodyti naudojamo biokuro rūšį.
 • Naujo įrenginio tipą, jo galingumą (kW) bei naudingumo koeficientą (COP).

Daugiau informacijos apie registracijos formos pildymą rasite šiame video:

Turite klausimų?

Gaukite specialistų konsultaciją paskambinę telefonu +3706 300 1505 arba rašydami el. paštu: info@sanleja.lt.

Taip pat iškilusius klausimus dėl paramos galite pateikti užpildydami užklausos registracijos formą:

  Registracija

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų tel. numeris (būtina)

  Miestas

  Įmonės pavadinimas

  Jūsų žinutė