Gamintojo garantijos ribojimas

Garantinės sąlygos taikomos „Split“ ir Multi-Split“ sistemoms
Cooper&Hunter oro kondicionieriams / šilumos siurbliams (toliau įrangai) garantija suteikiama tik tuo atveju jeigu įrenginys sumontuotas licencijuoto juridinio asmens.
Dėl įrenginių priežiūros ir garantinio aptarnavimo prašome kreiptis į įmonę, kuri atliko montavimo, paleidimo, derinimo darbus.
Oficialus Cooper&Hunter atstovas Lietuvoje UAB „Sanlėja“ garantuoja įrenginių, atskirų dalių tiekimą visoje Lietuvoje.
Įrangos garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo įrenginio sumontavimo ir paleidimo dienos, jeigu nėra galimybės nustatyti garantinio laikotarpio pradžios dienos, tuomet garantinis laikotarpis yra pradedamas skaičiuoti nuo pagaminimo dienos atidėjus 90 dienų. Jeigu garantinio laikotarpio metu įrenginys suges dėl esamų defektų, tuomet garantinis servisas pašalins gedimus arba pakeis sugedusias dalis naujomis. Ši ribota garantija taikoma visoms žemiau nurodytoms sąlygoms:
Garantijos taikymo sąlygos:
⦁ Limituota penkių (5) metų garantija taikoma kompresoriui pirminėje montavimo vietoje.
⦁ Limituota trijų (3) metų garantija taikoma visoms dalims pirminėje montavimo vietoje.
2.1 Serverinės tipo patalpoje taikoma limituota vienerių (1) metų garantija visoms dalims pirminėje montavimo vietoje.
⦁ Limituota vienerių (1) metų garantija taikoma valdymo pulteliui, kuris priklauso sumontuotai įrangai.
⦁ Limituota garantija suteikiama įrenginiams tik tuo atveju jeigu montavimo darbai buvo atlikti licencijuoto juridinio asmens. Pagal taikomus Lietuvos Respublikos įstatymus, leidimus ir Cooper&Hunter montavimo bei naudojimo instrukcijas.
⦁ Limituota garantija taikoma tik pirminėse įrenginio montavimo vietose.
⦁ Brokuotos ar sugedusios įrenginių dalys privalo būti pristatytos įrangos tiekėjui. UAB „Sanlėja“.
⦁ Garantija teikiama tik tai įrangai, kuri yra perkama ir montuojama Lietuvos Respublikoje.
Garantija taikoma įsigytai įrangai nuo 2016-02-01 dienos.
Garantijos netaikymo sąlygos:
1. Jeigu gedimo atveju patiriamos išlaidos dėl: įrenginio diagnostikos, remonto, montavimo, demontavimo, transportavimo, aptarnavimo ir sugedusių dalių keitimo darbo.
2. Jeigu įrenginiui neatliekami techniniai aptarnavimai mažiausiai 1 kartą per metus įprasto tipo patalpose ir mažiausiai 2 kartus per metus serverinės tipo patalpose arba didesnės taršos patalpose viso garantinio laikotarpio metu.
3. Jeigu įrenginys neprižiūrimas, taip kaip nurodyta montavimo, aptarnavimo, naudotojo instrukcijoje. Įskaitant įrenginio filtrų valymą ar ventiliatoriaus patikrą.
4. Jeigu įrenginys sugadintas dėl netinkamo: įrangos montavimo, naudojimo ne pagal paskirtį, įrangos priežiūros, eksploatavimo. Dėl naudojimo: remontuojamuose patalpose, nebaigtose statyti ar rekonstruoti patalpose, neperduotuose eksploatuoti patalpose.
5. Jeigu įvyko elektros įtampos šuoliai (viršįtampiai arba per žema įtampa) ir sistema nėra apsaugota nuo to.
6. Jeigu gedimai ar pažeidimai atsirado dėl „Force Majeure“ aplinkybių: potvynio, griaustinio, gaisro ir kt. Taip pat dėl korozinės aplinkos. Tai veiksniai dėl, kurių įrangos tiekėjas negali atsakyti.
7. Jeigu įranga montuojama ir naudojama chemiškai agresyvioje aplinkoje
8. Jeigu įranga sumontuota ne Lietuvos Respublikos teritorijoje.
9. Jei pervežimo metu įrangai padaryta žala.
10. Įrenginių priedams pvz.: kondensato siurbliukui, papildomiems pakaitinimo tenams, laikikliams ir kt.
11. Jeigu įrenginys sugadintas ne dėl gamintojo ar tiekėjo kaltės.
12. Jeigu pirkėjas pastebėjęs įrenginio trūkumus toliau eksploatuoja įrenginį.
13. Jeigu pirkėjas savarankiškai modifikavo, remontavo, pildė sistemą ar kitaip savavališkai ardė įrenginį.
14. Jeigu įrenginio savininkas sugadino, pakeitė ar pašalino serijinius numerius.
15. Montavimo, demontavimo darbams.