Apie garantijas, serviso įkainius ir jų sąlygas

Garantinė kortelė

Garantija

Mes tikime prekinių ženklų produktų kokybę ir suteikiame kiekvienam Mūsų parduodamam produktui prailgintą garantiją:

 • Airwell – 6 metų garantija
 • Cooper&Hunter – 5 metų garantija
 • HTW – 3 metų garantija
 • getAir – 2 metų garantija

Serviso įkainiai

Mokesčiai už paslaugas ir paslaugų teikimo sąlygos, serviso įkainiai*:

 1. valandinis įkainis: 60 EUR/val. darbo laiku (8:00 – 17:00 val., pirmadieniais-penktadieniais); 90 EUR/val. ne darbo laiku, išeiginių bei švenčių dienomis;
 2. minimalus fiksuojamas laikas: 1 darbo valanda, toliau darbo laikas skaičiuojama kas 1/2 (30 min);
 3. jeigu pirkėjo aptarnaujamas įrenginys yra tame pačiame mieste kaip ir UAB „Sanlėja“ būstinė, atvykimo mokestis neskaičiuojamas, užmiesčiuose ar kituose Lietuvos miestuose skaičiuojamas atvykimo mokestis 1 EUR/km. Mokestis skaičiuojamas į vieną pusę.

*- Aukščiau nurodyti įkainiai yra be PVM. Įkainiai galioja iki 2023-12-31 arba kito atskiro UAB „Sanlėja“ sprendimo bei paskelbimo internetinėje svetainėje. UAB „Sanlėja“ pasilieka sau teisę keisti paslaugų tiekimo sąlygas ir įkainius savo nuožiūra be atskiro išankstinio pranešimo, juos paskelbiant savo internetiniame tinklalapyje.

Garantijos sąlygos

UAB Sanlėja dėkoja už Jūsų pasirinkimą ir garantuoja nepriekaištingą produkto kokybę ir funkcionavimą laikantis naudojimosi taisyklių. Visos garantinių įsipareigojimų sąlygos taikomos pagal vartotojų teises ginančius įstatymus.

 1. Garantija suteikia pirkėjui teisę nemokamai pašalinti gamybinį broką, jei jis pasireiškia per numatytą prekinio ženklo garantinį laikotarpį, pirminėje įrangos montavimo vietoje. Neatliekant įrenginio techninio aptarnavimo taikoma standartinė 24 mėnesių garantija pirminėje montavimo vietoje. Šilumos siurbliams oras-vanduo taikoma 24 mėnesių garantija pirminėje montavimo vietoje. Serverinės tipo patalpoje taikoma 12 mėnesių garantija pirminėje montavimo vietoje.
 2. Dėl įrenginių priežiūros ir garantinio aptarnavimo prašome kreiptis į įmonę, kuri atliko montavimo, paleidimo, derinimo darbus.
 3. Įrangos montavimą turi atlikti specializuota ir sertifikuota freoninių įrenginių instaliavimo įmonė.
 4. Garantinės sąlygos:
  1. Tinkamas įrenginio montavimas turi būti atliekamas atsižvelgiant į gamintojo numatytas instaliavimo instrukcijas, taikomus standartus, o taip pat naudojant gamintojo numatytas medžiagas, kurios nurodytos instrukcijose bei kataloguose. Įranga turi būti sumontuota su sertifikuotais variniais vamzdžiais.
  2. Dėl įrenginio gedimo privalu pranešti per 48 val. nuo jo atsiradimo, pateikiant garantinę kortelę bei įrenginio įsigijimą patvirtinantį pirkimo dokumentą. Duomenys garantinėje kortelėje bei pirkimo dokumente turi sutapti.
  3. Įrenginį privalu eksploatuoti pagal paskirtį, laikantis gamintojo nurodytų rekomendacijų ir instrukcijų.
  4. Per visą garantinį laikotarpį, įrangą sumontavusi įmonė, turi mažiausiai 4 kartus atlikti įrenginio techninį aptarnavimą. Šie veiksmai turi būti sužymėti šioje garantinėje kortelėje ir įrodant paslaugos pirkimo dokumentais. Techninis aptarnavimas turi apimti šiuos darbus:
   • Šilumokaičio ir kondensatoriaus valymą;
   • Vidinio bloko oro filtrų valymą;
   • Laidų ir izoliacijos patikrinimą;
   • Freono nuotėkio bei sandarumo patikrinimą;
   • Oro temperatūros patikrinimą šaldyme ir šildyme;
   • Valdymo bloko patikrą;
 5. Garantija nėra suteikiama natūraliam įrenginio nusidėvėjimui.
 6. Garantiniams įsipareigojimams nėra taikomi, jei įrenginys sugedo dėl:
  1. Netinkamo naudojimo;
  2. Įrenginio eksploatavimo nesilaikant instrukcijoje numatytų naudojimo ir saugumo rekomendacijų;
  3. Atmosferinių, mechaninių veiksnių;
  4. Netinkamo elektros maitinimo;
  5. Netinkamos elektros instaliacijos;
  6. Neįžemintų laidų, įtampos šuolių (viršįtampiai arba per žema įtampa);
  7. Netinkamo freono papildymo;
  8. Netinkamo įrangos valdymo, naudojant kitus, ne gamintojo rekomenduotus valdymo įrenginius;
  9. Sąmoningo gadinimo ar ardymo;
  10. Įrangos nukritimo ar sutrenkimo dėl pirkėjo kaltės, taip pat netinkamai įrangą transportuojant, jei transportuoja klientas.
  11. Kitų veiksmų, kurie iškilo ne dėl gamintojo kaltės;
 7. Garantija nėra taikoma įrangai:
  1. Kuri nebuvo parduota įmonės, kuri atlieka garantinį aptarnavimą;
  2. Kurioje tam neįpareigoti asmenys atliko pakeitimus;
  3. Kurie neturi tinkamai užpildytų arba visiškai užpildytų garantinių kortelių kartu su pirkimo dokumentais;
  4. Kurių serijos numeris ir pirkimo data nesutampa šiems nurodytiems duomenims garantinėje kortelėje;
  5. Jei įranga buvo permontuota į kitą vietą.
 8. Garantijos teikėjas nėra atsakingas už įrangos praradimą arba sunaikinimą.
 9. Garantijos teikėjas nėra atsakingas už garantinį aptarnavimą, jeigu gedimo darbai negali būti atlikti dėl detalių arba medžiagų importo arba eksporto apribojimų, teisės aktų pakeitimų ir kitų aplinkybių, kurios apriboja gedimo sutvarkymą: Force majeure, nenumatytų sąlygų, darbo jėgos trūkumo, mitingų/ streikų, komunikacijos ir transporto funkcionavimo sutrikimų, gamybinių sutrikimų, gamintojo sąlygų ir atsakomybių nesilaikymo ir t.t.
 10. Garantiniai įsipareigojimai galioja tik įrenginio gedimų sutvarkymui.
 11. Garantiniai įsipareigojimai galioja tik tam klientui, kuriam buvo parduotas ir sumontuotas įrenginys.
 12. Garantinio laikotarpio metu, pardavėjas įsipareigoja imtis visų veiksmų, kad gedimas būtų pašalintas.
 13. Garantijos gavėjas privalo susipažinti su visomis saugaus įrenginio eksploatavimo taisyklėmis. Instrukcijos taisyklių nesilaikymas, o taip pat nesaugūs pakeitimai, kuriuos atliko neįpareigoti asmenys panaikina įrenginio garantiją.
 14. Įrenginį privalu naudoti laikantis saugumo taisyklių.
 15. Gavus garantinę kortelę, svarbu įsitikinti, kad įrenginio serijinis numeris ir pirkimo data atitinka pirkimo dokumentuose nurodytiems duomenims. Garantinę kortelę privalu laikyti kartu su pirkimo dokumentais saugioje vietoje, o esant reikalui – perduoti šiuos dokumentus garantijos teikėjui

Garantijos forma